Program u kome se generiše račun ne mora biti sertifikovan od strane Poreske uprave.

Lako prilagodite Vaš ESIR novoj fiskalizaciji, bez potrebe za procesom sertifikacije

Aplikacija je namanjena svim programima za štampu računa, kompatibilna je i sa nesertifikovanim rešenjima i daje im mogućnost štampe fiskalnih računa.

Jednostavna fiskalizacija računa, kompatibilan sa svim ESIR rešenjima

Vaš program se na jednostavan način prilagođava Fisacal Middleware rešenju, krajnjem korisiku daje potpunu kontrolu nad štampanim materijalom.

Bez sertifikacije i plaćanja više elemenata

Paket se satoji o dva sertifikovana rešenja xBlag ESIR i FoxCreek LPFR